„Porwać może tylko taka praca, w której się odczuwa świadome
lub nieświadome piękno”

                                                                                                                   Henryk Ferdynand Kaden
DORADZTWO ZAWODOWE W PORADNI

 

    Doradztwo zawodowe można zdefiniować jako usługi i czynności mające na celu pomoc w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz w zarządzaniu rozwojem zawodowym.


    Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej skierowane są do dzieci i młodzieży uczącej się powiatu gostyńskiego (szczególnie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Udzielamy również informacji ich rodzicom oraz nauczycielom.


W ramach doradztwa zawodowego nasi klienci mają możliwość:

 • poznać swoje mocne strony oraz predyspozycje zawodowe,
 • dowiedzieć się o możliwościach dalszej nauki (wyboru konkretnej szkoły) oraz sposobach zdobywania kwalifikacji zawodowych zgodnych z posiadanymi predyspozycjami,
 • poznać specyfikę rynku pracy  oraz trendów rozwojowych w świecie zatrudnienia,
 • nabyć zdolności potrzebne w skutecznym poruszaniu się po rynku pracy, poszukiwaniu pracy (dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna itp.),
 • poznać techniki relaksacyjne, sposoby radzenia sobie ze stresem i inne.

 
Zajęcia indywidualne

Podczas spotkania indywidualnego możemy m.im.:

 • zdiagnozować posiadane przez ucznia predyspozycje zawodowe (na podstawie rozmowy oraz specjalistycznych testów): zainteresowania, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia
 • przedstawić opisy zawodów
 • przedstawić specyfikę rynku edukacyjnego i pracy
 • stworzyć indywidualny plan rozwoju zawodowego, itd.

 
Zajęcia grupowe

Zajęcia grupowe odbywają się najczęściej w szkołach na prośbę dyrekcji, pedagoga lub wychowawcy. Organizujemy również warsztaty wakacyjne dla zainteresowanych uczniów, które odbywają się w poradni.


Zakres zajęć jest bardzo szeroki:

 • Elementy treningu komunikacji
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Diagnoza posiadanych umiejętności i zainteresowań (na podstawie testów)
 • Specyfika rynku edukacyjnego i pracy
 • Dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna
 • Aktywne poszukiwanie pracy
 • Indywidualny plan rozwoju zawodowego
 • Indywidualna sesja doradczaZajęcia prowadzi: U. Burzyńska


(opracowała U. Burzyńska)