Misja Poradni

  • Jestemy publiczn placówk pomagajc dzieciom, modziey, ich rodzicom i nauczycielom w osiganiu kolejnych etapów rozwojowych, w przezwycianiu trudnoci szkolnych i kopotów rodzinnych. Nasz prac chcemy wspiera nauczycieli i rodziców w dziaaniach wychowawczych i dydaktycznych. Promujc zdrowy styl ycia i realizujc programy profilaktyczne pragniemy zapobiega patologiom spoecznym.

Wizja Poradni

  • Dymy do zwikszania efektywnoci swoich dziaa poprzez doskonalenie wasnych umiejtnoci pomagania, gbszego rozpoznania potrzeb rodowiska oraz oferowania pomocy adekwatnej do oczekiwa naszych klientów.

Zakres pomocy wiadczonej w Poradni

Diagnoza:

  • psychologiczna (rozwoju intelektualnego, spoecznego, emocjonalnego, osobowoci)
  • pedagogiczna (okrelanie poziomu dojrzaoci szkolnej, wiadomoci i umiejtnoci szkolnych)
  • logopedyczna (badanie rozwoju i zaburze mowy)

Wydawanie orzecze kwalifikacyjnych do odpowiednich form ksztacenia.

Opieka nad dzieckiem upoledzonym umysowo.

Terapie:

  • psychologiczna (zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania, moczenie nocne, terapia rodzinna)
  • pedagogiczna (pomoc w przezwycianiu trudnoci w nauce z instruktaem dla rodziców)
  • logopedyczna (terapia jkania, usuwanie wad wymowy)

Szkolenia dla nauczycieli i rodziców w zakresie umiejtnoci wychowawczych (warsztaty, prelekcje, wykady)

Spotkania z uczniami wszystkich rodzajów szkó.