Misja Poradni

  • Jesteśmy publiczną placówką pomagającą dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom w osiąganiu kolejnych etapów rozwojowych, w przezwyciężaniu trudności szkolnych i kłopotów rodzinnych. Naszą pracą chcemy wspierać nauczycieli i rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych. Promując zdrowy styl życia i realizując programy profilaktyczne pragniemy zapobiegać patologiom społecznym.

Wizja Poradni

  • Dążymy do zwiększania efektywności swoich działań poprzez doskonalenie własnych umiejętności pomagania, głębszego rozpoznania potrzeb środowiska oraz oferowania pomocy adekwatnej do oczekiwań naszych klientów.

Zakres pomocy świadczonej w Poradni

Diagnoza:

  • psychologiczna (rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego, osobowości)
  • pedagogiczna (określanie poziomu dojrzałości szkolnej, wiadomości i umiejętności szkolnych)
  • logopedyczna (badanie rozwoju i zaburzeń mowy)

Wydawanie orzeczeń kwalifikacyjnych do odpowiednich form kształcenia.

Opieka nad dzieckiem upośledzonym umysłowo.

Terapie:

  • psychologiczna (zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania, moczenie nocne, terapia rodzinna)
  • pedagogiczna (pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce z instruktażem dla rodziców)
  • logopedyczna (terapia jąkania, usuwanie wad wymowy)

Szkolenia dla nauczycieli i rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych (warsztaty, prelekcje, wykłady)

Spotkania z uczniami wszystkich rodzajów szkół.