EEG Biofeedback jest naukowo opracowaną metodą usprawniania funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego (OUN), wykorzystującą trwające przez całe życie możliwości plastyczne mózgu, polegające na zdolności tworzenia nowych połączeń synaptycznych i wygaszania połączeń już istniejących.


    EEG Biofeedback to nauka wpływania na generowane przez mózg fale w szerokim zakresie częstotliwości, będące wyrazem jego aktywności. Generowane różne zakresy częstotliwości fal są obrazem gotowości mózgu do przyswajania nowych informacji, odzwierciedlają koncentrację uwagi, umiejętność relaksacji i kontroli emocji, odzwierciedlają również poziom stresu, niepokój, lęk, agresję. Poprzez trening EEG Biofeedback, wygaszając niepożądane częstotliwości fal i wzmacniając częstotliwości pożądane, możemy usprawnić funkcjonowanie mózgu, wpływając na koncentrację uwagi, zwiększenie możliwości radzenia sobie ze stresem, psychiczną równowagę z poprawą samooceny, zwiększyć odporność immunologiczną i spowolnić procesy biologicznego starzenia się.


    W naszej poradni metodę EEG Biofeedback stosujemy od 2009r. u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ze szczególnym uwzględnieniem takich problemów jak:


  • zaburzenia koncentracji uwagi,
  • zaburzenia procesów uczenia się,
  • zaburzenia zachowania u dzieci,
  • zaburzenia mowy,
  • zaburzenia rozwoju psychomotorycznego wieku dziecięcego,
  • zaburzenia nastroju,
  • zaburzenia snu

 

    Warunkiem uczestniczenia dziecka w terapii metodą EEG Biofeedback jest umiejętność współpracy z prowadzącym zajęcia oraz brak przeciwwskazań neurologicznych (rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego).

(opracowała A.Olejniczak)