Historia Poradni

  • 1 marca 1973 roku powstala Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, dyrektorem zostala Pani Zofia Wika
  • Pierwsze spotkania z dyrektorami szkól, przedszkoli, prowadzenie wykladów dla nauczycieli na tematy leworecznosci, trudnosci w nauce i zachowaniu
  • W kolejnych latach przybywa nowych pracownikow, pedagogodzy, psycholodzy czy logopedzi
  • W 1981 dyrektorem zostaje Pani Irena Zawidzka. Poradnia otrzymuje dodatkowe pomieszczenia do pracy z dziecmi
  • W 1987 pani Danuta Ciazynska zostaje dyrektorem. Zwiekszzony teren dzialania Poradni
  • Od 1991 roku do chwili obecnej dyrektorem jest pani Krystyna Piasecka. Systematycznie zwiekszanie zatrudnienia
  • Starostwo Powiatowe w Gostyniu w 1999 roku zostaje organem prowadzyacym Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
  • Od września 2002 roku Poradnia mieści się na ulicy Nowe Wrota
  • Z dniem 01.01.2006 zmniejsza się liczba pracowników z powodu odejścia pedagogów szkolnych do swoich placówek oświatowych
  • Od 01.08.2007 roku Poradnia mieści się pryz ulicy Poznańskiej 200