Historia Poradni

 • 1 marca 1973 roku powstała Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, dyrektorem została Pani Zofia Wika.
 • Pierwsze spotkania z dyrektorami szkół, przedszkoli, prowadzenie wykładów dla nauczycieli na tematy leworeczności, trudności w nauce i zachowaniu.
 • W kolejnych latach przybywa nowych pracowników, pedagogodzy, psycholodzy czy logopedzi.
 • W 1981 dyrektorem zostaje Pani Irena Zawidzka. Poradnia otrzymuje dodatkowe pomieszczenia do pracy z dziecmi.
 • W 1987 pani Danuta Ciążyńska zostaje dyrektorem. Zwiększony zostaje teren dzialania Poradni.
 • Od 1991 roku do chwili obecnej dyrektorem jest pani Krystyna Piasecka. Systematycznie zwiekszane jest zatrudnienie.
 • Starostwo Powiatowe w Gostyniu w 1999 roku zostaje organem prowadzącym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu.
 • Od września 2002 roku Poradnia mieści się na ulicy Nowe Wrota
 • Z dniem 01.01.2006 zmniejsza się liczba pracowników z powodu odejścia pedagogów szkolnych do swoich placówek oświatowych.
 • Od 01.08.2007 roku Poradnia mieści się pryz ulicy Poznańskiej 200.
 • W czerwcu 2017 roku siedziba Poradni zostaje przeniesiona na ul. Wrocławską 8.