Historia Poradni

 • 1 marca 1973 roku powstaa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, dyrektorem zostaa Pani Zofia Wika.
 • Pierwsze spotkania z dyrektorami szkó, przedszkoli, prowadzenie wykadów dla nauczycieli na tematy leworecznoci, trudnoci w nauce i zachowaniu.
 • W kolejnych latach przybywa nowych pracowników, pedagogodzy, psycholodzy czy logopedzi.
 • W 1981 dyrektorem zostaje Pani Irena Zawidzka. Poradnia otrzymuje dodatkowe pomieszczenia do pracy z dziecmi.
 • W 1987 pani Danuta Ciyska zostaje dyrektorem. Zwikszony zostaje teren dzialania Poradni.
 • Od 1991 roku do chwili obecnej dyrektorem jest pani Krystyna Piasecka. Systematycznie zwiekszane jest zatrudnienie.
 • Starostwo Powiatowe w Gostyniu w 1999 roku zostaje organem prowadzcym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu.
 • Od wrzenia 2002 roku Poradnia mieci si na ulicy Nowe Wrota
 • Z dniem 01.01.2006 zmniejsza si liczba pracowników z powodu odejcia pedagogów szkolnych do swoich placówek owiatowych.
 • Od 01.08.2007 roku Poradnia mieci si pryz ulicy Poznaskiej 200.
 • W czerwcu 2017 roku siedziba Poradni zostaje przeniesiona na ul. Wrocawsk 8.