Dyrekcja

Krystyna Piasecka

Marzena BojańskaAdministracja i obsługa

Kinga Mila

Barbara Klemczak

Jolanta Prymas

Maria Rusnak

Kadra

Urszula Burzyńska-Zimna

Maria Dominiak-Prymka

Anna Janaszak

Joanna Konieczna

Dorota Kusz-Nawrot

Anna Maria Łagódka

Magdalena Marek

Iwona Matecka

Iga Migdalska-Roszak

Kamila Ratajczak

Katarzyna Rolnik

Joanna Romanko-Sierżant

Małgorzata Stańczak

Adrianna Strzelec

Jolanta Turz-Konieczna

Karolina Walczak

Hanna Wieczorek