Dyrekcja

Krystyna Piasecka

Marzena BojaskaAdministracja i obsuga

Kinga Mila

Barbara Klemczak

Jolanta Prymas

Maria Rusnak

Kadra

Urszula Burzyska-Zimna

Maria Dominiak-Prymka

Anna Janaszak

Joanna Konieczna

Dorota Kusz-Nawrot

Anna Maria agódka

Magdalena Marek

Iwona Matecka

Iga Migdalska-Roszak

Kamila Ratajczak

Katarzyna Rolnik

Joanna Romanko-Sierant

Magorzata Staczak

Adrianna Strzelec

Jolanta Turz-Konieczna

Karolina Walczak

Hanna Wieczorek