Hanna Wieczorek - pedagog

Ukołczyła
:

- studia magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
- Studia Podyplomowe w Zakresie Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie,
- Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
- Kurs doskonalący "Dysleksja rozwojowa - teoria, diagnoza, terapia pedagogiczna" - PTD Gdańsk,
- Kursy i szkolenia z zakresu: dysleksji, terapii pedagogicznej, psychoterapii i psychoedukacji.
 

W poradni zajmuje się: diagnozą pedagogiczną… i terapią… pedagogiczną, prowadzi wykłady i zaję™cia warsztatowe dla uczniów, rodziców i nauczycieli.Opiekuje się szkołami i przedszkolami:


Szkoł‚a Podstawowa im. A.  Mickiewicza w Pogorzeli,
Szkoł‚a Podstawowa w Buł‚akowie + oddział‚ przedszkolny,
Szkoł‚a Podstawowa we Wzią‚chowie + oddział‚ przdszkolny,
Szkoł‚a Podstawowa w Sikorzynie + oddział‚ przedszkolny,
Szkoł‚a Podstawowa nr 2 im. T. Kutrzeby w Gostyniu,
Gimnazjum w Pogorzeli,
Zespół‚ Szkół‚ im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie,
Zespół Szkół im. E. Bojanowsiego Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2 w Szelejewie + oddział przedszkolny,
Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku,

Przedszkole Samorzą…dowe w Pogorzeli "Raj Psotników".