Krystyna Piasecka - psycholog

Dyrektor Poradni Psychologiczn-Pedagogicznej w Gostyniu

Ukończyła:
- Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
- Studia podyplomowe - organizacja i zarządzanie oświatą, 
- Studia podyplomowe - systemowa terapia rodzin,
- Studia podylomowe - zarządzanie zasobami ludzkimi,
- kursy i szkolenia w zakresie psychoterapii, psychoprofilaktyki, asertywności.


 

W Poradni zajmuje się: diagnozą psychologiczną, terapią rodzin, prowadzi warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli związane z profilaktyką i psychoedukacją.