Magdalena Marek - tyflopedagogUkonczyła:
- studia na kierunku pedagogika,
- podyplomowe studia w zakresie pedagogiki, pomocy psychologicznej, oligofrenopedagogiki,
- kursy i szkolenia z zakresu terapii pedagogicznej, profilaktyki i pomocy psychologicznej, diagnozy i terapii dzieci słabowidzących.


W Poradni zajmuję się diagnozą i terapią pedagogiczną, diagnozą i terapią dzieci z dysfunkcją wzroku, prowadzi wykłady dla rodziców i nauczycieli. studia na kierunku pedagogika,
- podyplomowe studia w zakresie tyflopedagogiki, pomocy psychologicznej, oligofrenopedagogiki,
- kursy i szkolenia z zakresu terapii pedagogicznej, profilaktyki i pomocy psychologicznej,  diagnozy i terapii dzieci słabowidzących 
 

Godziny pracy:


Opiekuje się szkołami i przedszkolami:


Szkoła Podstawowa w Kunowie + oddział przedszkolny,
Szkoła Podstawowa w Goli + oddział przedszkolny,
Szkoła Podstawowa w Ciołkowie + oddział przedszkolny,
Szkoła Podstawowa w Sułkowicach + oddział  przedszkolny,

Zespół Szkół im. Powstańców Wlkp. w Borku Wielkopolskim,
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. prof. Zwierzyckiego w Krobi - gimnazjum,
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi + oddział przedszkolny,
Zespół Szkół Brzezie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum,
Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu,

Oddział Przedszkolny Chwałkowo,
Przedszkole Miejskie nr 4 w Gostyniu,