Małgorzata Stańczak - pedagog


Ukonczyła:
- studia magisterskie - pedagogika,
- studia podyplomowe - oligofrenopedagogika,
- kursy i szkolenia z zakresu terapii pedagogicznej. 


Opiekuje się szkołami i przedszkolami:

Szkoła Podstawowa w Zalesiu + oddział przedszkolny,
Gimnazjum nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Gostyniu,
Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie + oddział przedszkolny,
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika i Gimnazjum nr 1 w Piaskach,

Przedszkole Ochronka - Gostyń,
Przedszkole Ochronka - Podrzecze,
Przedszkole Niepubliczne "Jedność" Gostyń,
Przedszkole Samorządowe w Piaskach,
Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Piaskach,
Przedszkole Niepubliczne "Enart" w Piaskach.