Marzena Bojańska - pedagog

Ukończyła:
- Uniwersytet Zielonogórski - kierunek Pedagogika Tearpeutyczna,
- kursy i szkolenia w zakresie terapii pedagogicznej,
- posiada certyfikat trenerski Io Trening Zastępowania Agresji - TZA/ART
- studia podyplomowe z socjoterapii 


W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, prowadzi warsztaty i wykłady dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz zajęcia socjotwrapeutyczne. 


Opiekuje się szkołami i przedszkolami:


Gimnazjum nr 1 w Gostyniu,
Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Daleszynie,

Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach, 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Czarnego Legionu w Gostyniu,
Szkoła Podstawowa w Ciołkowie,
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi im. prof. J. Zwierzyckiego - Szkoła Podstawowa,
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach im. F. Dzierżykraja-Morawskiego w Pudliszkach,

Przedszkole Samorządowe "Pod świerkami" w Krobia,
Przedszkole Samorządowe  w Pudliszkach,
Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" w Krobi,
Oddział Przedszkolny w Potarzycy,
Oddział Przedszkolny w Żychlewie,
Przedszkole Miejskie nr 5 w Gostyniu,
Przedszkole Miejskie nr 7 w Gostyniu