KIEDY WARTO ZGŁOSIĆ SIĘ DO PORADNI?

 

Obserwujesz u swojego dziecka:
 

 • trudności w nauce z różnych przedmiotów – uczeń pomimo poświęcanego czasu na naukę nie osiąga oczekiwanych efektów, ma problemy z zapamiętaniem informacji albo przedstawienim ich na forum,
 • trudności w nauce dotyczą specyficznych obszarów – uczeń ma trudności z nauką czytania, pisze popełniając liczne błędy, jego pismo jest nieczytelne, tylko wykonywanie zadań matematycznych sprawia mu trudność, 
 • trudności w relacjach z rówieśnikami, które wywołują u dziecka lub nastolatka dyskomfort,
 • problemy emocjonalne – np. lęk, płaczliwość, agresja,
 • moczenie bez przyczyn medycznych,
 • problemy z zasypianiem,
 • problemy z jedzeniem, odżywianiem się,
 • wadę wymowy, opóźniony rozwój mowy, jąkanie
 • problem z wyborem kierunku kształcenia (uczniowie gimnazjum oraz szkół pondagimnazjalnych),
 • inne
Do poradni można zgłosić się również, gdy twoje dziecko:

 • jest osobą niewidzącą lub słabowidzącą (tyflopedagog), 
 • jest osobą niesłyszącą lub słabosłyszącą (surdopedagog),
 • jest osobą niepełnosprawną fizycznie,
 • jest osobą, u której zdiagnozowano autyzm lub zespół aspergera,
 • doświadczyło przemocy seksualnej (seksuolog),
 • wymaga objęcia wczesnym wspomaganiem rozwoju,
 • jest osobą o wysokich możliwościach intelektualnych (Miejsce odkrywania talentów),
 • stan zdrowia uniemożliwa lub utrudnia uczęszczanie do szkoły lub „zerówki” przez czas dłuższy niż 30 dni,
 • rozpoczyna praktyki zawodowe przed ukończeniem 16 roku życia,
 • przez dłuższy czas przebywało za granicą i przejawia trudności adaptacyje,

   


Rodzicu możesz sam skorzystać z pomocy naszych specjalistów jeśli np.:

 • zauważasz, że stosowane przez Ciebie metody wychowawcze nie są skuteczne,
 • masz trudności z komunikowaniem się ze swoim dzieckiem,
 • pojawił się konflikt pomiędzy Tobą a dzieckiem.

   (opracowała I. Migdalska-Roszak)