Poradnia udziela pomocy dzieciom zamieszkałym na terenie powiatu gostyńskiego (od urodzenia do rozpoczęcia obowi±zku szkolnego) oraz uczniom szkół z terenu powiatu, a także rodzicom i nauczycielom. 


Poradnia znajduje się na na trzecim poziomie - wej¶cie od ul. Olejniczaka. Klienci mog± skorzystać z windy, która znajduje sie od strony ul. Wrocławskiej. 


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Wrocławska 8
63- 800 Gostyń


tel.      (065) 572 31 77 
tel./fax (065) 572 06 97 
e-mail:poradnia@poradniapp.gostyn.pl
Internet:www.poradniapp.gostyn.pl

Godziny pracy:

Poniedział‚ek: 700 - 1900
Wtorek 700 - 1900
¦roda 700 - 1900
Czwartek 700 - 1900
Pi±…tek 700 - 1500