Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu

Poradnia udziela pomocy dzieciom zamieszkaym na terenie powiatu gostyskiego (od urodzenia do rozpoczcia obowizku szkolnego) oraz uczniom szkó z terenu powiatu, a take rodzicom i nauczycielom. 


Poradnia znajduje si na na trzecim poziomie - wejcie od ul. Olejniczaka. Klienci mog skorzysta z windy, która znajduje sie od strony ul. Wrocawskiej. 


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Wrocawska 8
63- 800 Gosty


tel.      (065) 572 31 77 
tel./fax (065) 572 06 97 
e-mail:poradnia@poradniapp.gostyn.pl
Internet:www.poradniapp.gostyn.pl

Godziny pracy:

Poniedziaek: 700 - 1900
Wtorek 700 - 1900
roda 700 - 1900
Czwartek 700 - 1900
Pitek 700 - 1500