Pomoc ofiarom przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Gosty, ul. Nowe Wrota 7, tel. 65 572 75 28 

Zatrzyma Przemoc
bezpatny telefon Komendy Stoecznej Policji tel. 800 120 148

Niebieska Linia
pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, tel. 0 800 120 002,
www.niebieskalinia.pl

Bonifraterski Orodek Interwencji Kryzysowej
tel. 65 573 90 00,
www.boik.of.pl

Towarzystwo Przyjació Dzieci
www.tpd.org.pl

Telefon zaufania dla dzieci i modziey
tel. 116 111 (od poniedziaku do niedzieli 12.00-20.00) 

Kampania Spoeczna "Dziecistwo Bez Przemocy"
www.przemoc.com.pl

Fundacja Dzieci Niczyje
 www.fdn.pl

Pomoc dla osób z uogólnionymi zaburzeniami rozowjowymi

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Pro-FUTURO
ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Pozna
tel. 61 843 40 38 
www.pro-futuro.org

Specyficzne trudnoci w uczeniu si

Polskie Towarzystwo Dysleksji
www.ptd.edu.pl 

Uzalenienia

Antynarkotykowy Telefon zaufania 
tel. 801 199 990 czynny codziennie od 1600 do 2100