Pomoc ofiarom przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Gostyń, ul. Nowe Wrota 7, tel. 65 572 75 28 

Zatrzymać Przemoc
bezpłatny telefon Komendy Stołecznej Policji tel. 800 120 148

Niebieska Linia
pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, tel. 0 800 120 002,
www.niebieskalinia.pl

Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
tel. 65 573 90 00,
www.boik.of.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
www.tpd.org.pl

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
tel. 116 111 (od poniedziałku do niedzieli 12.00-20.00) 

Kampania Społeczna "Dzieciństwo Bez Przemocy"
www.przemoc.com.pl

Fundacja Dzieci Niczyje
 www.fdn.pl

Pomoc dla osób z uogólnionymi zaburzeniami rozowjowymi

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Pro-FUTURO
ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań
tel. 61 843 40 38 
www.pro-futuro.org

Specyficzne trudności w uczeniu się

Polskie Towarzystwo Dysleksji
www.ptd.edu.pl 

Uzależnienia

Antynarkotykowy Telefon zaufania 
tel. 801 199 990 czynny codziennie od 1600 do 2100