Poradnia oferuje szeroki zakres usług psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci, opiekunów i nauczycieli.Kiedy warto zgłosić się do poradni?
     Korzystatnie z oferty poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. Wszelka pomoc udzielana dzieciom i młodzieży ma miejsce za zgodą prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.
     Na diagnozę, terapię lub doradztwo zawodowe można zgłosić się osobiście w recepcji poradni lub telefonicznie. W przypadku diagnozy psychologiczno-pedagogicznej za zgodą rodziców może zrobić to również pedagog szkolny, wychowawca lub inna osoba.

 

    Data spotkania podawana jest od razu przy zgłoszeniu lub w późniejszym terminie telefonicznie. Terminy spotkań terapeutycznych ustalają osoby prowadzące zajęcia a ich moment rozpoczęcia zależy od wolnych miejsc u danego specjalisty.