Katarzyna Rolnik - surdopedagog

Ukończyła:
- studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze,
- studia podyplomowe na kierunku surdopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej
   w Warszawie,
- kursy i szkolenia z zakresu terapii pedagogicznej, psychoedukacji i profilaktyki.


W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną (w tym diagnozą i terapią dzieci
i młodzieży z wadą słuchu), prowadzi warsztaty i wykłady dla rodziców i nauczycieli związane
z psychoedukacją.


 

Opiekuje się szkołami i przedszkolami:

Szkoła Podstawowa w Siemowie + oddział przedszkolny,
Szkoła Podstawowa w Borku + oddział przedszkolny,
Szkoła Podstawowa w Brzeziu,
Szkoła Podstawowa nr 5 im. ks. F. Olejniczaka w Gostyniu,
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie,
Szkoła Podstawowa w Poniecu,
Publiczne Gimnazjum w Poniecu im. B. ¦liwińskiego,
Zespół Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. i Gimnazjum nr 3 w Bodzewie,
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu,
Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu,
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli,
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi,

 

Przedszkole Miejskie nr 1 w Gostyniu,
Przedszkole Samorządowe w Karolewie,
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Gostyniu.