„Seksuologia – jest nauką o życiu uczuciowo-seksualnym i jego zaburzeniach oraz kształtowaniu się i rozwoju więzi międzyludzkich… Seksuologia ma charakter interdyscyplinarny” (Lew-Starowicz, Z., Zdrojewicz, Z., Dulko, S. (2002). Leksykon seksuologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Continuo)


    Rozwój seksualny człowieka trwa przez całe życie – od narodzin do śmierci. Każdy z etapów charakteryzuje się inną ekspresją, normami i zaburzeniami. Seksualność dziecka w znaczący sposób różni się od seksualności osoby dorosłej. Nie należy, zatem interpretować zachowań seksualnych dziecka z poziomu własnych doświadczeń seksualnych (przeżyć osoby dorosłej).Formy pomocy
związane z seksualnością oferowane przez poradnię:

 • wspieranie rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży poprzez:
      - indywidualne konsultacje dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów na terenie poradni,
      - zajęcia warsztatowe dla uczniów na terenie szkoły,
      - wykłady dla opiekunów i nauczycieli,
      - psychoedukacja indywidualna dla dzieci i młodzieży na terenie poradni,
      - diagnoza normatywnych i patologicznych zachowań seksualnych wśród dzieci  i młodzieży,
      - terapia zaburzonych  form ekspresji seksualnej.
 • Profilaktyka przemocy seksualnej oraz pomoc ofiarom takiej przemocy i ich rodzinom. (przemoc rówieśnicza, w rodzinie, w relacji dziecko – dorosły).

 


Wykłady i warsztaty:

Dla uczniów:

"Moja seksualność - trudne pytania, trudne odpowiedzi"
– pogadanka dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Spotkanie trwa 45 min. Celem zajęć jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej seksualności człowieka oraz odpowiedzenie na pytania nurtujące dzieci i młodzież.

„¦wiadome rodzicielstwo” – zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem zajęć jest skłonienie młodzieży do refleksji na temat bycia rodzicem, skłonienie do podejmowania przemyślanych decyzji związanych z inicjacją seksualną oraz zaprezentowanie różnorodnych form regulowania poczęciem (ich zalety i wady). Zajęcia trwają 2 godziny lekcyjne.

Zajęcia dotyczące profilaktyki przemocy seksualnej.

Dla rodziców i nauczycieli:

"Bocianom mówimy NIE - jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności" – zajęcia warsztatowe. Czas trwania 120 min. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy o normatywnych zachowaniach seksualnych dzieci w okresie edypalnym (przedszkolnym) oraz ćwiczenie reakcji na dziecięcą ekspresję seksualną.

„Rozwój seksualny dziecka” – wykład. Czas trwania 60 min. Przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki rozwoju seksualnego w poszczególnych etapach życia (on narodzin do okresu dojrzewania).

"Dziecko ofiara przemocy seksualnej - rozpoznawanie symptomów wykorzystania seksualnego" – wykład. Czas trwania 90 min. Celem zajęć jest skłonienie do refleksji dotyczącej osobistych przekonań związanych z przemocą seksualną, przekazanie wiedzy o zjawisku (przyczyny, konsekwencje, normy prawne) oraz sposobach interwencji.


Zajęcia prowadzi: Iga Migdalska-Roszak 
(opracowała: I Migdlaska-Roszak)