Trening Zastępowania Agresji (ART)

 

Program wielostronnej interwencji, skierowanej na zmianę zachowania agresywnego, mający trzy komponenty:

- trening umiejętności zachowań prospołecznych

- trening kontroli złości

- trening wnioskowania moralnego.

 

Dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i starszych oraz dorosłych.

 Zajęcia prowadzi: M. Bojańska