Trening Zastpowania Agresji (ART)

 

Program wielostronnej interwencji, skierowanej na zmian zachowania agresywnego, majcy trzy komponenty:

- trening umiejtnoci zachowa prospoecznych

- trening kontroli zoci

- trening wnioskowania moralnego.

 

Dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i starszych oraz dorosych.

 Zajcia prowadzi: M. Bojaska