"Twórcze mylenie to przeamywanie utartych schematów,

by spojrze na sprawy z rónych punktów widzenia."

                                                                                                                      Dr Edward de Bono

 
     Od  2007 roku odbywaj si w poradni zajcia dla uczniów o ponadprzecitnych zdolnociach umysowych  pod hasem „I Ty moesz by twórczy”. Uczestnicy poprzez wykonywanie rónorodnych zada (sownych, logicznych, plastycznych, problemowych) rozwijaj swoj kreatywno czyli umiejtno poszukiwania nowych, oryginalnych rozwiza. Mylenie twórcze pozwla czy ze sob fakty pozornie od siebie oddalone, eby stworzy now cao. Czowiek dziaajcy w ten sposób jest w stanie atwiej dostosowac si do kadej sytuacji. Dodatkowym atutem naszych warsztatów jest moliwo poznania przez dzieci nowych rówieników i wiczenie umiejtnoci wspópracy w grupie. Oferta zaj jest corocznie kierowana do pitoklasistów ze szkó podstawowych  powiatu gostyskiego. Osoby prowadzce: M. Gmyrek, J. Romanko-Sierant