O nas — tekst łatwy do czytania (ETR)

Zapraszamy do przeczytania informacji o Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu w formacie tekstu „Łatwe do czytania”.

Gdzie się znajdujemy?

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu, w skrócie PPP w Gostyniu, ma siedzibę w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8.
Przyjmowanie klientów odbywa się na III poziomie. Znajdują się tutaj gabinety dyrektora i wicedyrektora, specjalistów, sekretariat i recepcja.

Czym się zajmujemy?

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu jest jednostką organizacyjną Powiatu Gostyńskiego działającą w formie jednostki budżetowej.
Poradnia udziela dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologicznopedagogicznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Kto nami kieruje?

Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Gostyński, natomiast organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty. Organami poradni są dyrektor poradni i rada pedagogiczna. Dyrektor poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor poradni.

Dostępność architektoniczna:

Wejście główne znajduje się od strony ul. ks. Fr. Olejniczaka. Wejście do budynku wymaga pokonania schodów z 8 stopniami wyposażonymi w poręcze. Osoby z niepełnosprawnościami korzystać mogą z windy usytuowanej od strony ul. Wrocławskiej.

Jeśli chcesz przyjechać samochodem, przed budynkiem znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe, w tym oznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Zdjęcie przedstawiające budynek Poradni przy ul. Wrocławskiej 8
Zdjęcie przedstawiające budynek przy ul. Wrocławskiej 8
Zdjęcie przedstawiające wejście do budynku Poradni od ul. Ks. Olejniczaka
Zdjęcie przedstawiające wejście do budynku od ul. Ks. Olejniczaka
Zdjęcie przedstawiające wejście windą do budynku Poradni od ul. Wrocławskiej 8
Zdjęcie przedstawiające wejście windą do budynku od ul. Wrocławskiej 8
Zdjęcie przedstawiające klatkę schodową w Poradni
Zdjęcie przedstawiające klatkę schodową
Zdjęcie przedstawiające klatkę schodową
Zdjęcie przedstawiające klatkę schodową
Zdjęcie przedstawiające korytarz III poziom
Zdjęcie przedstawiające korytarz III poziom
Zdjęcie przedstawiające recepcję Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Zdjęcie przedstawiające recepcję Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Inne udogodnienia:

Jeśli jesteś osobą niewidomą lub mającą duże problemy ze wzrokiem – poinformuj o tym pracowników Poradni. Oni pomogą załatwić Twoją sprawę.

Jeśli towarzyszy Ci pies przewodnik, możesz z nim przyjść do Poradni.

Jeśli jesteś osobą głuchą lub słabosłyszącą możesz skorzystać z tłumacza języka migowego. Tłumacz jest usługą bezpłatną. Chęć skorzystania z usługi tłumacza zgłoś co najmniej 3 dni przed wizytą.

Praca Poradni

Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku.
W poniedziałek i środę pracuje od 7:00 do 19:00.
Wtorek i czwartek od 7:00 do 18:00
W piątek od 7:00 do 15:00.

Chcesz załatwić sprawę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?

Możesz przyjść do Poradni i spotkać się z pracownikiem.
Możesz przynieść pismo i zostawić je w recepcji lub sekretariacie.

Możesz zadzwonić na numer:

65 572 31 77
65 572 06 97
732430841 (SMS)

Możesz napisać e-mail na adres: 

poradnia@poradniapp.gostyn.pl

Możesz wysłać pismo na adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu
ul. Wrocławska 8
63-800 Gostyń

Scroll to Top
Skip to content