Historia

Historia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu

1973

Powstanie Poradni

1 marca 1973 roku powstała Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, dyrektorem została Pani Zofia Wika.
Początkowo poradnia organizuje pierwsze spotkania z dyrektorami szkół, przedszkoli, prowadzeni wykłady dla nauczycieli na tematy leworęczności, trudności w nauce i zachowaniu. W kolejnych latach przybywa nowych pracowników — pedagogów, psychologów czy logopedów.

1973
1981

Dodatkowe pomieszczenia

W 1981 roku dyrektorem zostaje Pani Irena Zawidzka. Poradnia otrzymuje dodatkowe pomieszczenia do pracy z dziećmi.

1981
1987

Zwiększony teren działania

W 1987 roku pani Danuta Ciążyńska zostaje dyrektorem. Zwiększony zostaje teren działania Poradni.

1987
1991

Poszerzenie działalności Poradni

W 1991 roku dyrektorem zostaje pani Krystyna Piasecka. Systematycznie zwiększane jest zatrudnienie. Poradnia w tym czasie poszerzyła działalność m.in. o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

1991
1999

Nowy organ prowadzący

Starostwo Powiatowe w Gostyniu w 1999 roku zostaje organem prowadzącym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu.

1999
2002

Nowy adres

Od września 2002 roku Poradnia mieści się na ulicy Nowe Wrota 7 w Gostyniu.

2002
2006

Zmiany kadrowe

Z dniem 1 stycznia 2006 roku zmniejsza się liczba pracowników z powodu odejścia pedagogów szkolnych do swoich placówek oświatowych.

2006
2007

Nowa lokalizacja Poradni

Od 1 sierpnia 2007 roku Poradnia mieści się przy ulicy Poznańskiej 200 w Gostyniu.

2007
2017

Zmiana adresu

W czerwca 2017 roku siedziba Poradni zostaje przeniesiona na ulicę Wrocławską 8 w Gostyniu.

2017
2022

Obecnie

Od 2022 roku do chwili obecnej dyrektorem jest Pani Marzena Bojańska.

2022

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 07:00 – 19:00
wtorek: 07:00 – 18:00
środa: 07:00 – 19:00
czwartek: 07:00 – 18:00
piątek: 07:00 – 15:00

Scroll to Top
Skip to content