Kadra

Dyrekcja

Marzena Bojańska

Dyrektor poradni, pedagog, socjoterapeuta

W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce i zachowaniu. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne oraz warsztaty i wykłady dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Krystyna Piasecka

Wicedyrektor, psycholog, psychodietetyk, terapeuta systemowy

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią indywidualną i systemową. Zgodnie z ukończonymi kursami i studiami podyplomowymi pracuje w paradygmacie psychologii systemowej. Wspomagając swoich pacjentów w radzeniu sobie z trudnościami rozwojowymi, kryzysowymi, trudnymi sytuacjami egzystencjalnymi stosuje metodę terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Pracownicy pedagogiczni

Jolanta Turz – Konieczna

Psycholog

W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, szczególnie małych dzieci i z podejrzeniem spektrum autyzmu oraz terapią psychologiczną i konsultacjami. Pracuje z małym dzieckiem i rodzicami od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu pójścia do szkoły w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Stosuje metody terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i poznawczo-behawioralnej. Prowadzi zajęcia w ramach Kursu dla Rodziców.

Monika Moszak

Psycholog

W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, terapią psychologiczną i konsultacjami. Pracuje w paradygmacie psychologii systemowej.

Karolina Latuszek

Psycholog

W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, terapią psychologiczną oraz prowadzi zajęcia warsztatowe dla uczniów zdolnych. Oferuje pomoc psychologiczną, konsultacje indywidualne i rodzinne, wsparcie emocjonalne dla dzieci oraz młodzieży napotykających trudności w radzeniu sobie z emocjami i ze stresem, z zaburzeniami osobowości, lękowymi, depresyjnymi, z problemami w komunikacji pomiędzy członkami rodziny. Pracuje w paradygmacie psychologii systemowej oraz poznawczo-behawioralnej.

Maria Dominiak – Prymka

Psycholog, socjoterapeuta

W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, szczególnie z podejrzeniem spektrum autyzmu, terapią psychologiczną oraz konsultacjami. Pracuje w paradygmacie psychologii systemowej, stosuje metodę terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Prowadzi grupy terapeutyczne oraz zajęcia w ramach Kursu dla Rodziców.

Izabela Staszek

Psycholog

W poradni udziela konsultacji i wsparcia klientom doświadczającym kryzysu psychicznego, prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży. W pracy kluczowa jest dla niej autentyczna, pełna zaufania i życzliwości relacja.

Hanna Wieczorek

Pedagog

W poradni zajmuje się głównie diagnozą i terapią pedagogiczną. Diagnozy dotyczą szczególnie dzieci i młodzieży z podejrzeniem spektrum autyzmu, realizuje również szkolenia dla nauczycieli i rodziców z zakresu autyzmu i zespołu Aspergera. Prowadzi zajęcia w ramach Kursu dla Rodziców.

Urszula Burzyńska-Zimna

Pedagog, doradca zawodowy

W poradni zajmuje się doradztwem zawodowym i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży. Prowadzi diagnozę indywidualną oraz warsztaty i wykłady dla dzieci przedszkolnych, uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego. Jest również koordynatorem Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych z Powiatu Gostyńskiego. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu współpracy i integracji zespołów klasowych; komunikacji oraz asertywności.

Joanna Konieczna

Socjolog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny

W poradni zajmuje się  terapią i diagnozą pedagogiczną, prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Koordynuje także działanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów z Powiatu Gostyńskiego.

Kamila Ratajczak

Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Pracuje przede wszystkim z małym dzieckiem od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu pójścia do szkoły w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
W poradni prowadzi diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej, zajęcia terapeutyczne indywidualne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, współprowadzi zajęcia grupowe dla najmłodszych klientów poradni.

Anna Łagódka

Pedagog, logopeda/surdologopeda

Pracuje przede wszystkim w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z małym dzieckiem od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu pójścia do szkoły. Prowadzi zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą biofeedback, zajęcia terapeutyczne indywidualne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, współprowadzi zajęcia grupowe dla najmłodszych klientów poradni.

Anna Wenderska

Pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Pracuje przede wszystkim w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z małym dzieckiem od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu pójścia do szkoły. W poradni zajmuje się również prowadzeniem terapii pedagogicznej dla dzieci w wieku szkolnym.

Iwona Matecka

Pedagog, logopeda, neurologopeda, specjalista komunikacji wspomagającej i alternatywnej

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną. Pracuje w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Pomaga dzieciom i ich rodzinom w korzystaniu z indywidualnie skonstruowanych systemów porozumiewania się AAC. W swojej pracy stosuje również taping logopedyczny.

Magdalena Marek

Pedagog, tyflopedagog

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, zwłaszcza dzieci z dysfunkcją wzroku oraz z trudnościami w czytaniu i pisaniu, prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Realizuje również wykłady i warsztaty dla nauczycieli i rodziców.

Anna Janaszak

oligofrenopedagog, logopeda, neurologopeda

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy i języka. Pracuje w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Małgorzata Stańczak

Pedagog, oligofrenopedagog, logopeda

W poradni zajmuje się głównie diagnozą i terapią pedagogiczną. Diagnozuje dzieci i młodzież z trudnościami w nauce. Realizuje również wykłady dla rodziców z zakresu dojrzałości szkolnej.

Katarzyna Rolnik

Pedagog, surdopedagog

W poradni zajmuje się głównie diagnozą i terapią pedagogiczną. Diagnozy dotyczą szczególnie dzieci i młodzieży z wadą słuchu i trudnościami w nauce matematyki, realizuje również wykłady dla rodziców z zakresu dojrzałości szkolnej.

Pracownicy administracyjni

Kinga Stężycka

Główna księgowa

Kinga Mila

Starszy referent

Anita Gajewska

Referent

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 07:00 – 19:00
wtorek: 07:00 – 18:00
środa: 07:00 – 19:00
czwartek: 07:00 – 18:00
piątek: 07:00 – 15:00

Scroll to Top
Skip to content