Kiedy warto zgłosić się do poradni

KIEDY WARTO ZGŁOSIĆ SIĘ DO PORADNI?


Obserwujesz u swojego dziecka:
– trudności w nauce z różnych przedmiotów – uczeń pomimo poświęcanego czasu na naukę nie osiąga oczekiwanych efektów, ma problemy z zapamiętaniem informacji albo przedstawieniem ich na forum,
– trudności w nauce dotyczą specyficznych obszarów – uczeń ma trudności z nauką czytania, pisze popełniając liczne błędy, jego pismo jest nieczytelne, wykonywanie zadań matematycznych sprawia mu trudność,
– trudności w relacjach z rówieśnikami, które wywołują u dziecka lub nastolatka dyskomfort,
– problemy emocjonalne – np. lęk, płaczliwość, agresja,
– moczenie bez przyczyn medycznych,
– problemy z zasypianiem,
– problemy z jedzeniem, odżywianiem się,
– wadę wymowy, opóźniony rozwój mowy, jąkanie,
– problem z wyborem kierunku kształcenia (uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych),
– inne.


Do poradni można zgłosić się również, gdy twoje dziecko:
– jest osobą niewidzącą lub słabowidzącą (tyflopedagog),
– jest osobą niesłyszącą lub słabosłyszącą (surdopedagog),
– jest osobą niepełnosprawną fizycznie,
– jest osobą, u której zdiagnozowano autyzm lub Zespół Aspergera,
– wymaga objęcia wczesnym wspomaganiem rozwoju,
– jest osobą o wysokich możliwościach intelektualnych (zajęcia dla uczniów uzdolnionych),
– stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły, lub „zerówki” przez czas dłuższy niż 30 dni,
– rozpoczyna praktyki zawodowe przed ukończeniem 15 roku życia,
– przez dłuższy czas przebywało za granicą i przejawia trudności adaptacyjne.

Rodzicu, możesz sam skorzystać z pomocy naszych specjalistów, jeśli np.:
– zauważasz, że stosowane przez Ciebie metody wychowawcze nie są skuteczne,
– masz trudności z komunikowaniem się ze swoim dzieckiem,
– pojawił się konflikt pomiędzy Tobą a dzieckiem.

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 07:00 – 19:00
wtorek: 07:00 – 18:00
środa: 07:00 – 19:00
czwartek: 07:00 – 18:00
piątek: 07:00 – 15:00

Scroll to Top
Skip to content