Biofeedback

EEG Biofeedback jest naukowo opracowaną metodą usprawniania funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego (OUN), wykorzystującą trwające przez całe życie możliwości plastyczne mózgu, polegające na zdolności tworzenia nowych połączeń synaptycznych i wygaszania połączeń już istniejących.
EEG Biofeedback to nauka wpływania na generowane przez mózg fale w szerokim zakresie częstotliwości, będące wyrazem jego aktywności. Generowane różne zakresy częstotliwości fal są obrazem gotowości mózgu do przyswajania nowych informacji, odzwierciedlają koncentrację uwagi, umiejętność relaksacji i kontroli emocji, odzwierciedlają również poziom stresu, niepokój, lęk, agresję. Poprzez trening EEG Biofeedback, wygaszając niepożądane częstotliwości fal i wzmacniając częstotliwości pożądane, możemy usprawnić funkcjonowanie mózgu, wpływając na koncentrację uwagi, zwiększenie możliwości radzenia sobie ze stresem, psychiczną równowagę z poprawą samooceny, zwiększyć odporność immunologiczną i spowolnić procesy biologicznego starzenia się.
W naszej poradni metodę EEG Biofeedback stosujemy od 2009 r. u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ze szczególnym uwzględnieniem takich problemów jak:
– zaburzenia koncentracji uwagi,
– zaburzenia procesów uczenia się,
– zaburzenia zachowania u dzieci,
– zaburzenia mowy,
– zaburzenia rozwoju psychomotorycznego wieku dziecięcego,
– zaburzenia nastroju,
– zaburzenia snu.
Warunkiem uczestniczenia dziecka w terapii metodą EEG Biofeedback jest umiejętność współpracy z prowadzącym zajęcia oraz brak przeciwwskazań neurologicznych (rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego).

Zajęcia prowadzi A. Łagódka

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 07:00 – 19:00
wtorek: 07:00 – 18:00
środa: 07:00 – 19:00
czwartek: 07:00 – 18:00
piątek: 07:00 – 15:00

Scroll to Top
Skip to content