Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu przebiega w poradni w kilku etapach. Specjaliści przeprowadzają poszerzony wywiad z rodzicami lub opiekunami, obejmujący zarówno rozmowę, jak i wypełnienie kwestionariuszy, uzyskując tym samym informacje o przebiegu rozwoju oraz występujących nieprawidłowościach w funkcjonowaniu. Podczas kolejnych spotkań z dzieckiem psycholog przeprowadza badanie psychologiczne, w celu określenia rozwoju poznawczego. Do oceny poszczególnych sfer funkcjonowania dziecka, ważnych z punktu widzenia zaburzeń ze spektrum autyzmu wykorzystywany jest wystandaryzowany protokół obserwacji ADOS-2. Służy on do badania dzieci od 12 miesiąca życia, młodzieży oraz osób dorosłych. Narzędzie umożliwia obserwację nieprawidłowości w obszarze komunikacji i interakcji społecznych, zabawy oraz ograniczonych i powtarzalnych wzorców zachowań.

Często konieczne jest poszerzeniem diagnozy o:

  • badanie logopedyczne,
  • ocenę procesów integracji sensorycznej,
  • badanie słuchu/konsultację laryngologiczną,
  • badanie neurologiczne.

Postawienie ostatecznego rozpoznania wymaga wielospecjalistycznej diagnozy.
W związku z powyższym w każdym przypadku konieczna jest konsultacja z psychiatrą dziecięcym.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 07:00 – 19:00
wtorek: 07:00 – 18:00
środa: 07:00 – 19:00
czwartek: 07:00 – 18:00
piątek: 07:00 – 15:00

Scroll to Top
Skip to content