Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna

Mowa i porozumiewanie się jest istotnym czynnikiem warunkującym rozwój psychiczny człowieka, jak również regulującym jego stosunki z otoczeniem. Dlatego w ofercie poradni znajdują się także usługi logopedyczne, w ramach których:
– rozwijamy zdolności porozumiewania się i komunikowania
– zajmujemy się dbaniem o prawidłowy i jak najlepszy rozwój mowy pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym:
– doskonalimy mowę już ukształtowaną
– usuwamy wady wymowy i zaburzenia głosu

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie i obejmują ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację wykonuje się także ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, pisanie i czytanie. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Kompleksowa terapia logopedyczna obejmująca stymulację wielu różnych funkcji pozwala na osiągnięcie sukcesu w zakresie usuwania zaburzeń mowy, ułatwia dziecku funkcjonowanie w grupie i środowisku rodzinnym.

Głównymi celami diagnozy logopedycznej są:

  • ocena rozwoju mowy
  • ocena sprawności narządów artykulacyjnych
  • diagnoza stanu aparatu oddechowego
  • ocena funkcji połykania
  • ocena zgryzu i uzębienia
  • określenie prozodii mowy
  • analiza zasobu słownictwa czynnego i biernego
  • badanie poziomu rozumienia mowy
  • badanie słuchu fonematycznego
  • określenie sposobu komunikowania się (werbalnie i pozawerbalne)

W trakcie zajęć logopeda posługuje się różnorodnymi metodami, zasadami i formami pracy z dziećmi. Są one dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

W poradni diagnozę logopedyczną prowadzą: A. Janaszak, I. Matecka

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 07:00 – 19:00
wtorek: 07:00 – 18:00
środa: 07:00 – 19:00
czwartek: 07:00 – 18:00
piątek: 07:00 – 15:00

Scroll to Top
Skip to content