Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna to proces, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn trudności w uczeniu się lub w zachowaniu. Potocznie często nazywa się ją badaniem. Nie ma jednak nic wspólnego z wizytą u lekarza. W czasie spotkania z psychologiem i pedagogiem dziecko lub nastolatek wykonuje szereg zadań, których celem jest określenie potencjałów i deficytów. Diagności w swojej pracy stosują wystandaryzowane testy psychologiczne i pedagogiczne. Dzięki temu możliwe jest porównanie wyników uzyskanych przez klienta z normami wiekowymi.
Badanie psychologiczne i pedagogiczne przeprowadzane są oddzielnie, w czasie dwóch spotkań. Na badanie psychologiczne lub pedagogiczne należy przeznaczyć ok. 3 godzin. Dlatego też klienci umawiani są na konkretny dzień i godzinę.
W bardzo wyjątkowych sytuacjach (choroba somatyczna, która uniemożliwia przyjazd do poradni) możliwe jest przeprowadzenie badania w domu dziecka. Osoby z niepełnosprawnością ruchową w budynku poradni mogą skorzystać z windy.

Jak przebiega spotkanie diagnostyczne?

Po wejściu do poradni recepcjonista zapyta o nazwisko dziecka.

Następnie osoba diagnozująca zaprosi rodzica/opiekuna wraz z dzieckiem do gabinetu.

Pierwsze 20-30 minut to czas przeznaczony na rozmowę z klientami. Będzie ona dotyczyła zgłaszanego problemu, sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, rozwoju dziecka itp.

Kolejna część spotkania to właśnie badanie psychologiczne lub pedagogiczne. Dziecko pozostaje
w gabinecie bez opiekuna.

Po skończonej diagnozie psycholog lub pedagog ponownie zapraszają opiekuna wraz z dzieckiem i omawiają wyniki badań. Określają przyczyny zgłaszanych trudności. Proponują możliwe formy pomocy. Jest to czas, w którym opiekun lub dziecko może zadać pytanie, poprosić o wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii.
Rodzicu, nie martw się, jeśli nie zapamiętasz wszystkiego będziesz mógł to przeczytać w opinii, orzeczeniu lub informacji. Zawsze też można skontaktować się telefonicznie z osobami, które pracowały z dzieckiem i dopytać o to, co nadal jest dla Ciebie niezrozumiałe.

Jeżeli diagności uznają, że konieczne jest wydanie odpowiedniego dokumentu konieczne będzie wypełnienie wniosku.

Dla pracy diagnostycznej bardzo istotna jest Opinia nauczycieli uczących o osiągnięciach i problemach dydaktyczno-wychowawczych dziecka, o którą rodzic może poprosić wychowawcę (i przynieść na spotkanie). Czasami specjaliści pracujący z dzieckiem za zgodą rodziców występują do szkoły lub przedszkola o przydatne informacje.

Tak wygląda typowy pobyt w poradni. Czasami jednak konieczne będzie jeszcze jedno spotkanie (np. diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się).
W naszej poradni uważamy, że każdy niezależnie od wieku i możliwości poznawczych ma prawo poznać cel wizyty oraz dowiedzieć się, jak poradził sobie z zadaniami. Dlatego w czasie rozmowy ze specjalistami dziecko jest obecne.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 07:00 – 19:00
wtorek: 07:00 – 18:00
środa: 07:00 – 19:00
czwartek: 07:00 – 18:00
piątek: 07:00 – 15:00

Scroll to Top
Skip to content