Doradztwo zawodowe

„Porwać może tylko taka praca, w której się odczuwa świadome lub nieświadome piękno”
Henryk Ferdynand Kaden

DORADZTWO ZAWODOWE W PORADNI
Doradztwo zawodowe można zdefiniować jako usługi i czynności mające na celu pomoc w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz w zarządzaniu rozwojem zawodowym.
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej skierowane są do dzieci i młodzieży uczącej się powiatu gostyńskiego (szczególnie szkół podstawowych i ponadpodstawowych). Udzielamy również informacji ich rodzicom oraz nauczycielom.
W ramach doradztwa zawodowego nasi klienci mają możliwość:

 • poznać swoje mocne strony oraz predyspozycje zawodowe,
 • dowiedzieć się o możliwościach dalszej nauki (wyboru konkretnej szkoły) oraz sposobach zdobywania kwalifikacji zawodowych zgodnych z posiadanymi predyspozycjami,
 • poznać specyfikę rynku pracy oraz trendów rozwojowych w świecie zatrudnienia,
 • nabyć zdolności potrzebne w skutecznym poruszaniu się po rynku pracy, poszukiwaniu pracy (dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna itp.),
 • poznać techniki relaksacyjne, sposoby radzenia sobie ze stresem i inne.

Zajęcia indywidualne
Podczas spotkania indywidualnego możemy m.in.:

 • zdiagnozować posiadane przez ucznia predyspozycje zawodowe (na podstawie rozmowy oraz specjalistycznych testów): zainteresowania, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia
 • przedstawić opisy zawodów
 • przedstawić specyfikę rynku edukacyjnego i pracy
 • stworzyć indywidualny plan rozwoju zawodowego itd.

Zajęcia grupowe
Zajęcia grupowe odbywają się najczęściej w szkołach na prośbę dyrektora, pedagoga lub wychowawcy. Organizujemy również warsztaty wakacyjne dla zainteresowanych uczniów, które odbywają się w poradni. Zakres zajęć jest bardzo szeroki:

 • Elementy treningu komunikacji
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Diagnoza posiadanych umiejętności i zainteresowań (na podstawie testów)
 • Specyfika rynku edukacyjnego i pracy
 • Dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna
 • Aktywne poszukiwanie pracy
 • Indywidualny plan rozwoju zawodowego
 • Indywidualna sesja doradcza

W poradni doradztwem zawodowym zajmuje się U. Burzyńska-Zimna.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 07:00 – 19:00
wtorek: 07:00 – 18:00
środa: 07:00 – 19:00
czwartek: 07:00 – 18:00
piątek: 07:00 – 15:00

Scroll to Top
Skip to content