Grupy rozwojowe i zajęcia socjoterapeutyczne

W poradni organizowane są zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży przejawiającej trudności w obszarze funkcjonowania społeczno-emocjonalnego. Socjoterapia skierowana jest m.in. do uczniów którzy:

  • nie radzą sobie z trudnymi emocjami,
  • popadają w konflikty rówieśnicze,
  • przejawiają zachowania agresywne i przemocowe,
  • mają trudność z nawiązywaniem pozytywnych relacji,
  • łatwo ulegają wpływom otoczenia.

Uczestnicy podczas spotkań mają okazję w bezpiecznej przestrzeni pracować nad swoimi trudnościami i zdobywać pozytywne doświadczenia w zakresie relacji rówieśniczych. Poprzez proponowane zadania i ćwiczenia poszerzają swoje kompetencje społeczno-emocjonalne, umiejętność pracy w grupie, uczą się jak radzić sobie z emocjami oraz jak rozwiązywać konflikty.
W każdym roku szkolnym staramy się utworzyć dwie grupy socjoterapeutyczne, zróżnicowane wiekowo. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w siedzibie poradni w godzinach popołudniowych.
Osoby prowadzące: Marzena Bojańska, Joanna Konieczna

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 07:00 – 19:00
wtorek: 07:00 – 18:00
środa: 07:00 – 19:00
czwartek: 07:00 – 18:00
piątek: 07:00 – 15:00

Scroll to Top
Skip to content