Terapia logopedyczna

Celem terapii logopedycznej jest:

 • rozwijanie mowy i myślenia
 • wdrażanie do świadomego posługiwania się mową
 • usprawnianie pracy narządów mowy
 • uregulowanie prawidłowego oddechu
 • umiejętne posługiwanie się głosem
 • umiejętne różnicowanie dźwięków mowy
 • wzbogacanie zasobu słownika biernego i czynnego
 • rozwijanie sprawność narządów mowy, artykulacji i fonacji
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie komunikacji językowej dziecka
 • wzbogacanie poprawności gramatycznej i stylistycznej wypowiedzi
 • kształcenie mowy ekspresyjnej
 • dbałość o kulturę słowa potocznego
 • korekcja wad wymowy

W trakcie zajęć logopeda posługuje się różnorodnymi metodami, zasadami i formami pracy z dziećmi. Są one dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka.
W poradni terapię logopedyczną prowadzą: A. Janaszak, I. Matecka

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 07:00 – 19:00
wtorek: 07:00 – 18:00
środa: 07:00 – 19:00
czwartek: 07:00 – 18:00
piątek: 07:00 – 15:00

Scroll to Top
Skip to content