Terapia pedagogiczna, w tym surdopedagogiczna, tyflopedagogiczna

Terapia pedagogiczna – to zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce. Prowadzone są przez pedagogów w formie indywidualnej, odbywają się najczęściej raz w tygodniu i trwają godzinę.
Terapia ma na celu eliminowanie przyczyn i przejawów niepowodzeń w nauce. Skoncentrowana jest przede wszystkim na usprawnianiu zaburzonych procesów, słabiej rozwijających się funkcji istotnych w opanowywaniu umiejętności szkolnych. Pedagog za pomocą różnorodnych ćwiczeń i odpowiednich pomocy dydaktycznych rozwija m.in. analizę i syntezę słuchową i wzrokową, słuch fonematyczny, spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność grafomotoryczną, pamięć, koncentrację uwagi. Podczas zajęć doskonali się także podstawowe umiejętności szkolne: czytanie, pisanie, liczenie.
W czasie terapii obecny jest rodzic, który otrzymuje wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.
Efekty pracy terapeutycznej są tym większe, im wcześniej dziecko zostanie objęte odpowiednią pomocą. Najczęściej w terapii pedagogicznej uczestniczą dzieci z klas I – III. Terapia może zostać rozpoczęta już w wieku przedszkolnym, jeśli rodzic lub nauczycielka zauważają trudności dziecka w zabawach edukacyjnych wymagających, np. spostrzegania wzrokowego lub słuchowego, sprawności, koordynacji w czasie rysowania.
Do udziału w terapii pedagogicznej dziecko może być zgłoszone przez rodzica, nauczyciela za zgodą rodzica, zajęcia są też często proponowane przez pedagoga poradni po przeprowadzonej diagnozie.
W poradni terapię pedagogiczną prowadzą: U. Burzyńska-Zimna, J. Konieczna, M. Marek, K. Rolnik, M. Stańczak, H. Wieczorek.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 07:00 – 19:00
wtorek: 07:00 – 18:00
środa: 07:00 – 19:00
czwartek: 07:00 – 18:00
piątek: 07:00 – 15:00

Scroll to Top
Skip to content